EuroKing Casino Zasady Dotyczące Bonusów

Zasady dotyczące bonusów są integralną częścią Postanowień i Warunków Użytkowania i obowiązują wraz z ich zaakceptowaniem. W przypadku zasad dotyczących bonusów mają zastosowanie ogólne Postanowienia i Warunki Użytkowania z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych wyłączeń.

Niniejsze Zasady dotyczące bonusów są sporządzone w języku angielskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych zasad dotyczących bonusów na inny język, wersja angielska będzie uznawana za właściwą.

 1. Aby w dowolnym momencie po przeczytaniu niniejszych zasad dotyczących bonusów jakiekolwiek informacje są niejasne albo chcesz zrezygnować z otrzymywania naszych bonusów i/lub usunąć dowolne bonusy z konta, skontaktuj się z pracownikiem Działu Obsługi Klienta przed rozpoczęciem gry.
 2. Użytkownik nie może zarejestrować w systemie więcej niż jednego konta. Oznacza to, że dla jednej osoby, gospodarstwa domowego, rodziny, adresu gospodarstwa domowego, adresu e-mail, numeru karty kredytowej, konta e-portfela lub wspólnej grupy komputerowej (np. w bibliotece, miejscu pracy, wspólnocie, uniwersytecie lub szkole) można zarejestrować tylko jedno konto. Rejestrowanie wielu kont w celu zdobycia dodatkowych środków pieniężnych będzie uznane za próbę oszustwa i nadużycie. Spowoduje to zawieszenie wszystkich kont i przejęcie środków pieniężnych, które się na nich znajdują.
 3. Klienci z Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Rosji i Litwy nie mogą odbierać ofert dotyczących braku depozytów/ofert darmowych pieniędzy/bonusów rejestracyjnych/polecać znajomych lub odbierać jakiekolwiek inne oferty, które można uznać za darmowe
 4. W przypadku otrzymania darmowych obrotów bez wymogu stawiania w połączeniu z ofertą depozytową należy rozegrać darmowe obroty przed graniem z użyciem depozytu. Niezastosowanie się do tych zasad może spowodować usunięcie wygranych.
 5. W przypadku, gdy nieprawidłowa konfiguracja techniczna lub dowolna usterka spowoduje przyznanie nieprawidłowej liczby darmowych obrotów lub dodanie nieprawidłowego bonusu zastrzegamy sobie prawo do korekty przez usunięcie dowolnych uzyskanych wygranych i ponowne dodanie nagrody o prawidłowej konfiguracji.
 6. Jeśli użytkownik naruszy zasady dotyczące bonusów, wszystkie zakumulowane punkty VIP, i dowolne wygrane z tych punktów, VIP zostaną anulowane. Jeśli punkty zostały już wykorzystane, wykorzystana wartość zostanie usunięta ręcznie.
 7. Jeśli nie określono inaczej, bonusy bez depozytu i darmowe obroty bez depozytu będą przyznawane tylko graczom, którzy potwierdzili swój adres e-mail W sytuacji omyłkowego przyznania bonusów bez depozytu i darmowych obrotów bez depozytu graczom, którzy nie potwierdzili swojego adresu e-mail zastrzegamy sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek powiązanych wygranych.
 8. Zasady dotyczące bonusów są integralną częścią Postanowień i Warunków Użytkowania i obowiązują wraz z ich zaakceptowaniem. W przypadku zasad dotyczących bonusów mają zastosowanie ogólne Postanowienia i Warunki Użytkowania z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych wyłączeń.
 9. Jeśli otrzymasz darmowe pieniądze (bonus za brak depozytu/polecenie znajomego itp.) albo wygrane za darmowe obroty, maksymalna kwota jaką możesz wygrać lub wypłacić wynosi 100 € albo dwukrotność wartości bonusu, chyba że podano inaczej. Zastosowanie ma większa z powyższych kwot. Jakiekolwiek wygrane większe niż mająca zastosowanie kwota, uwzględniając wygrane uzyskane dzięki tym pieniądzom, nawet po złożeniu depozytu, zostaną usunięte z konta gracza. Ponadto nie można wypłacić wygranych zdobytych dzięki darmowemu bonusowi dopóki nie zostaną spełnione warunki zakładu.
 10. Jeśli nie zostanie określone inaczej w przypadku każdego bonusu otrzymywanego po wniesieniu depozytu, aby uzyskać wypłatę, należy go postawić trzydziestokrotnie (30). Jeśli bonus jest bonusem bez depozytu, aby uzyskać wypłatę, należy sześćdziesięciokrotnie (60) postawić wartość bonusu.
  Przykładowo, jeśli otrzymasz bonus 100 € przy dowolnym depozycie, to aby uzyskać wypłatę należy postawić go 30 razy (3000 €). Po otrzymaniu bonusu 50 € przy dowolnym depozycie, aby uzyskać wypłatę, należy postawić wartość bonusu (50 €) co najmniej 30 razy (1500 €).
 11. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania historii i dzienników transakcji od czasu do czasu, bez podawania konkretnego powodu. Jeśli po takiej kontroli okaże się, że klient uczestniczy w nieuczciwej grze, którą uznajemy za nadużycie, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia temu klientowi prawa do udziału w dowolnej promocji.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia wypłaty dowolnej nadwyżki i/lub początkowej kwoty depozytu wniesionego przez gracza z wypłacanej kwoty, jeśli nie spełniono warunków zakładu lub jeśli gracz zażądał usunięcia bonusu przed spełnieniem warunków zakładu.
 13. Wszelkie wygrane zgromadzone podczas gry w ramach ofert darmowych obrotów zostaną dodane do konta jako bonus. Jeśli nie zostanie określone inaczej, w przypadku każdego bonusu otrzymanego w ramach oferty darmowych obrotów, aby uzyskać wypłatę, należy go postawić trzydziestokrotnie (30).
 14. Oferujemy 3 rodzaje zakładów, które mają zastosowanie w przypadku bonusów. Jeśli nie określono inaczej, bonus podlega standardowym warunkom zakładu. Stawianie może dotyczyć gier, w które nie możesz grać, mając aktywny bonus.
  1. Standardowe warunki stawiania: zakłady wniesione na dowolną grę za wyjątkiem slotów i zdrapek nie są liczone jako spełniające warunki stawiania. Wszystkie zakłady w slotach GVG i zdrapkach są liczone w 100%, wszystkie inne zakłady w slotach są liczone w 50%.
  2. Stawianie mieszane: 10% zakładów wniesionych na dowolne gry za wyjątkiem slotów liczy się jako spełniające warunki stawiania. Wszystkie zakłady w slotach GVG i zdrapkach są liczone w 100%, wszystkie inne zakłady w slotach są liczone w 50%.
  3. Specjalne stawianie mieszane: 50% zakładów wniesionych na dowolne gry za wyjątkiem slotów i zdrapek liczy się jako spełniające warunki stawiania. Wszystkie zakłady w slotach GVG i zdrapkach są liczone w 100%, wszystkie inne zakłady w slotach są liczone w 50%. Specjalne stawianie mieszane jest dostępne tylko podczas specjalnych okazji i dla graczy o określonym statusie.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub unieważnienia bonusu i/lub wygranych w razie anulowania, odmowy wypłaty lub zakwestionowania środków pieniężnych przez dowolną usługę płatniczą lub jej dostawcę lub przez samego użytkownika.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty dowolnej nadwyżki od początkowego depozytu wniesionego przez gracza z wypłacanej kwoty, jeśli gracz będzie grał w wykluczoną grę z aktywnym bonusem. W razie chęci zagrania w jedną z wymienionych wyżej gier wykluczonych, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu usunięcia bonusu z konta przed rozpoczęciem gry.
 17. O ile nie określono inaczej, jeśli ostatni bonus otrzymany przez gracza był bonusem darmowym, musi on dokonać wpłaty na swoje konto zanim będzie mógł wykorzystać do gry kolejne darmowe bonusy. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy darmowe bonusy zostaną przyznane graczowi w ramach promocji. Naruszenie tego warunku może skutkować odmową przyznania bonusu w przyszłości i/lub odebraniem wszystkich wygranych, które mogły być wynikiem użycia darmowego bonusu.
 18. Po otrzymaniu bonusu na konto wymagana stawka zakładu jest przeliczana na punkty potrzebne do wymiany bonusu. W poniższej tabeli przedstawiono stawki zakładów w każdej walucie, potrzebne do zdobycia jednego punktu bonusowego.
  1 Punkt
  EUR 1.00
  GBP 1.00
  USD 1.00
  CAD 1.00
  AUD 1.00
  DKK 10.00
  SEK 10.00
  NOK 10.00
  ZAR 10.00
  RUB 70.0
 19. Wiadomości e-mail z promocyjnymi ofertami bonusowymi są wysyłane regularnie i z zachowaniem zasad polityki dotyczącej prywatności. Gracz jest uprawniony do bonusu wyłącznie po otrzymaniu wiadomości e-mail bezpośrednio od nas. Aby anulować subskrypcję dotyczącą otrzymywania ofert promocyjnych należy skontaktować się z działem obsługi klienta. W przypadku stwierdzenia, że dany klient nie jest docelowym odbiorcą danej promocji i że promocja została wysłana do kogoś innego, wypłata wygranej zostanie anulowana, nawet jeśli zostały spełnione warunki zakładu.
 20. Zakład można wnieść na jeden bonus na raz według poniższych zasad:
  1. Jeśli bonusy ograniczają się do określonej gry lub gier, wniesienie zakładu spowoduje użycie tych bonusów w pierwszej kolejności w przypadku rozgrywania jednej z tych określonych gier.
  2. Jeśli aktywnych jest wiele bonusów z różnymi warunkami zakładu, zakład zostanie dopasowany do odpowiedniego bonusu w pierwszej kolejności według daty.
  3. Jeśli aktywne są dwa bonusy z identycznymi warunkami zakładu, zakłady zostaną dopasowane do bonusów według daty.
  4. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności do zakładów używane są zawsze środki z konta prawdziwych pieniędzy, a dopiero po ich całkowitym obstawieniu można zacząć korzystać z salda bonusowego.
 21. Bonus (uwzględniając bonus przyznany w ramach bonusu darmowych obrotów) jest także uznawany jako darmowy, jeśli saldo prawdziwych pieniędzy w momencie przyznania bonusu jest niższe niż ostatnio wniesiony depozyt.
 22. Promocje indywidualne mogą zawierać dodatkowe postanowienia i warunki zastępujące lub uzupełniające niniejsze zasady i warunki. Przed skorzystaniem z oferty bonusowej należy dokładnie zapoznać się z jej wszystkimi postanowieniami i warunkami. Jeśli postanowienia i warunki promocji indywidualnych są sprzeczne z niniejszymi Zasadami dotyczącymi bonusów, warunki promocji indywidualnych uznawane są za nadrzędne.
 23. Zamiana Punktów VIP na gotówkę jest dostępna tylko dla tych graczy, którzy co najmniej raz złożyli depozyt na koncie.
 24. Zamiana punktów VIP na gotówkę jest dostępna tylko dla klientów, którzy zarejestrowali się przed 19.03.2017.
 25. Jeśli nie zostanie to określone inaczej, gracz ma 24 godziny na spełnienie wymagań stawiania dla darmowych bonusów (bonus niedepozytowy, polecenie znajomego, darmowe obroty uzyskane bezpłatnie), zanim bonus i wygrane zostaną usunięte. Dodane do konta darmowe obroty muszą zostać wykorzystane w ciągu 24 godzin, zanim utracą ważność. Jeśli automatyczny proces nie usunie bonusu/nie anuluje darmowych obrotów, zastrzegamy sobie prawo do ich ręcznego usunięcia, wraz ze wszystkimi zdobytymi dzięki nim wygranymi, w momencie, gdy zauważymy, że powinny były zostać usunięte.
 26. W razie postawienia i przegrania środków pieniężnych z bonusu oraz niespełnienia wszystkich warunków zakładu, kolejny depozyt złożony na koncie sprawia, pod warunkiem, że nie ma żadnych otwartych gier, że bonus jest automatycznie uznawany za Wykorzystany, a spełnienie warunków zakładu przestaje być konieczne. Aby kontynuować sesję gry i zapewnić wykorzystanie bonusu, należy skontaktować się z działem pomocy po wniesieniu depozytu. Wszelkie nadużycia związane z unikaniem spełnienia wymagań dotyczących ustalania stawek, spowodują usunięcie wszelkich wygranych, a Twój depozyt może zostać skonfiskowany.
 27. Jeżeli Twój bonus zostanie zużyty/anulowany/wygaśnie przez systemu lub na własną prośbę, a wymaganie dotyczące ustalania stawek nie zostało spełnione, wtedy wszystkie Twoje wygrane zostaną usunięte z gier/promocji, w których te bonusy zdobyłeś/zdobyłaś, wliczając wszelkie oczekujące/nieodebrane wygrane.
 28. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania jakichkolwiek wypłat i/lub skonfiskowania wszystkich wygranych i bonusów w razie wykrycia nieuczciwej gry. Termin „nieuczciwa gra” może oznaczać, jednak nie ogranicza się do, co najmniej jednego z poniższych rodzajów gry: Za nieuczciwą grę uważa się zakłady z niską marżą, zakłady równe, zakłady bez ryzyka lub asekuracyjne w celu uzyskania świadomych korzyści z bonusów. Za nieuczciwą grę uznawane są również poniższe sposoby gry:
  1. Zwiększanie salda, a następnie znacząca zmiana sposobu gry (zakładu, rodzaju gry, struktury zakładu itp.) w celu spełnienia warunków zakładu dla danego bonusu.
  2. Używanie systemu zakładów lub wnoszenie zakładów o równych stawkach w Bakaracie i Ruletce.
  3. Wnoszenie dużych zakładów prowadzących do znaczących wygranych, a następnie zmniejszenie stawki zakładu o co najmniej 75% w porównaniu do średniej stawki poprzedniego zakładu w celu spełnienia warunków zakładu dla danego bonusu.
  4. Wnoszenie zakładu w celu zdobycia wygranej w danej walucie, a następnie zmiana waluty na silniejszą przed odebraniem nagrody.
 29. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich promocji i ofert bonusowych w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Anulowanie oferty nie unieważnia zdobytych wcześniej nagród.
 30. Jeśli otrzymany bonus nie pojawi się automatycznie na Twoim koncie, skontaktuj się z pracownikiem Działu Obsługi Klienta przed wniesieniem zakładu w celu przyznania bonusu.
 31. Wszystkie oferty widoczne w Wyborach dnia są dostępne z powodu bieżącego stanu konta. Oferty mogą stać się niedostępne przed ich wygaśnięciem z powodu zmian na koncie spowodowanych transakcjami.
 32. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twojego imienia i/lub nazwy użytkownika w dowolnym ogłoszeniu dotyczącym wyników promocji.
 33. Promocje i bonusy mają na celu nagradzanie naszych cenionych graczy – w przypadku nadużyć i oszustw stosujemy politykę zerowej tolerancji. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymywania bonusów dla graczy, którzy naruszają zasady naszych promocji. W razie podejrzeń o oszustwa lub nadużycia, zastrzegamy sobie prawo do odebrania z konta gracza wszystkich bonusów i wygranych.
 34. Każdorazowe wniesienie zakładu w EuroKing Casino powoduje przyznanie punktów VIP. Po zebraniu określonej liczby punktów VIP można je natychmiast wymienić na gotówkę, która pojawi się na koncie prawdziwych pieniędzy. Jeśli gracz nie wniósł żadnego zakładu za pomocą prawdziwych pieniędzy przez okres trzydziestu (30) dni, jesteśmy uprawnieni do usunięcia wszystkich Punktów VIP z jego konta.
 35. Jeśli nie określono inaczej, minimalny depozyt pozwalający zakwalifikować się do dowolnego bonusu depozytowego to 20 € lub równowartość w innej walucie.
 36. W razie podejrzeń o nadużywanie ofert bonusowych przez gracza lub przez jego partnerów, zastrzegamy sobie prawo do odebrania bonusu lub bonusów, anulowania wszystkich wygranych i zamknięcia konta danego gracza.
 37. Podczas wnoszenia zakładów w celu postawienia dowolnego bonusu depozytowego/oferty (darmowej lub depozytowej), bonusu przyznanego za wygrane z darmowych obrotów, maksymalna wartość zakładu wynosi 5 (np. 5 EUR, 5 GBP) lub 10% wartości bonusu (zastosowanie ma niższa z tych kwot); jeśli jednak depozyt złożono za pomocą usług Neteller lub Skrill, maksymalna wartość zakładu wynosi 1 (np. 1 EUR lub 1 GBP). Niezastosowanie się do tej zasady oznacza naruszenie warunków otrzymania oferty/bonusu depozytowego i w takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia i anulowania wypłaty wygranej. Zakład obejmuje jakąkolwiek specjalną funkcję albo jakikolwiek inny typ obstawiania (bez względu na nazwę)
 38. Aby otrzymać bonus za polecenie znajomego, osoba polecona musi złożyć depozyt w ciągu 7 dni.
 39. Darmowe obroty to obroty, których wykorzystanie nie powoduje zmniejszenia środków w bankrollu. Aby wyeliminować nieścisłości, każda wzmianka darmowych obrotów w tych zasadach dotyczących bonusów odnosi się do obrotów, które nie zmniejszają kwoty pieniędzy w bankrollu, bez względu na sposób ich udostępniania. Nie obejmuje to darmowych obrotów będących funkcją uruchamianą podczas gry.
 40. Bonusy wydawane w Kasynie są zarezerwowane tylko dla danego produktu i nie można ich użyć w innych oferowanych przez nas grach (np. w zakładach i pokerze). Ponadto wszystkie produkty nienależące do grupy produktów oferowanych przez Kasyno nie spełniają warunków zakładu bonusowego.
 41. Jeśli w momencie otrzymywania darmowego bonusu gracz oczekuje na zrealizowanie wypłaty, kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wygranych wynikłych z użycia tego bonusu, łącznie z kwotą bonusu.
 42. Niniejsze Zasady dotyczące bonusów są sporządzone w języku angielskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych zasad dotyczących bonusów na inny język, wersja angielska będzie uznawana za właściwą.
 43. Wykluczone gry: Wykluczone gry to wszystkie gry stołowe*, wszystkie gry w kasynie na żywo oraz wszystkie gry pokera wideo*. Wykluczone są także niektóre sloty — można je rozpoznać po tym, że dostępne saldo obejmuje jedynie prawdziwe pieniądze.
  *Jeśli grupa obstawiania bonusów obejmuje obstawianie mieszane lub specjalne mieszane, można grać w gry stołowe i pokera wideo.
 44. W razie niewykorzystania bonusu (niespełnione warunki zakładu lub przegrana) w ciągu 30 dni, cały bonus lub pozostała kwota zostają anulowane wraz ze wszystkimi wygranymi na koncie.
 45. Wymagania zakładowe bonusu są przedstawione jako Punkty do Zdobycia na stronie Bonusów w Miejscu Członków (strony personalne Kasyna).
 46. Każdy otrzymany bonus podlega warunkom określonym w niniejszych Zasadach dotyczących bonusów. .
 47. Jeśli nie zostanie określone inaczej w ofercie promocyjnej, bonusy są dostępne tylko dla tych graczy, którzy co najmniej raz złożyli depozyt na koncie.
 48. Gra fair oznacza wpłacanie depozytów z zamiarem grania/ryzykowania zdeponowanymi środkami.
 49. Bonusy/wygrane z darmowych obrotów bez wymogu stawiania podlegają zasadom Gry fair. Środki każdego gracza, który będzie wykorzystywać takie oferty, próbując wycofać środki bez przestrzegania zasad Gry fair, zostaną skonfiskowane, a gracz nie będzie mógł korzystać z żadnych ofert w przyszłości.